Jullie hebben het vast gelezen: Op de website van TFG besteden wij expliciet aandacht aan verkeersinformatie en parking. De ringweg rondom Groningen wordt onderworpen aan grote bouw- en renovatiewerkzaamheden. Daar bovenop kampt busvervoerder Arriva met stakingen in Groningen, Drenthe en Friesland. Juist in het weekend van Tango Festival Groningen.

De stad Groningen heeft een klein, compact en gezellig centrum. Dat maakt Groningen tot de aantrekkelijke en overzichtelijke stad waar zij zo geliefd om is. Voor de bezoekers van TFG is het vanaf P&R locaties of het Centraal Station, geen enkel probleem om snel een eenvoudig door de stad te verplaatsen. Naar restaurants, overnachtingslocaties en natuurlijk de milonga’s. Hieronder sommen wij een aantal slimme opties op:

Wandelen

Wandel! Groningen is schitterend in ieder seizoen, maar juist in de herfst kleurt de stad geel-oranje-bruin-rood door de grote verscheidenheid aan bomen en beplanting. En ter indicatie: vanaf het Centraal Station wandel je in een kwartiertje naar de Martini Kerk en in 20 minuten naar Martini Plaza. De Synagoge bereik je binnen 7 minuten.

OV-fiets

Op heel veel stations zijn er OV-fietsen te huur, voor €4,15 per 24 uur. Je vindt ze via “In de buurt” in de NS-app. Klik hier voor meer informatie.

Deelfiets

In Groningen-Stad kun je eenvoudig gebruik maken van de deelfietsen van Go Sharing en van Bolt. Hiermee reis je eenvoudig van P&R, bus- of treinstation of hub naar de plek waar jij zijn wilt. Klik hier voor meer informatie.

Deelscooters

In Groningen kun je eenvoudig gebruik maken van de deelscooters van Felyx en Check. Via de app’s van beide bedrijven ontgrendel je de scooter, rijdt waar je heen wilt en laat de scooter staan voor de volgende gebruiker.

Transport through the City of Groningen

You must have read it: On the TFG website we pay explicit attention to traffic information and parking. The ring road around Groningen is subject to major construction and renovation work. On top of that, bus operator Arriva is struggling with strikes in Groningen, Drenthe and Friesland. Especially during the weekend of Tango Festival Groningen.

The city of Groningen has a small, compact and pleasant center. This makes Groningen the attractive and well-arranged city for which it is so loved. For visitors to TFG it is no problem at all to move quickly and easily through the city from P&R locations or Central Station. To restaurants, overnight locations and of course the milongas. Below we list a number of smart options:

To walk

Walk! Groningen is beautiful in every season, but especially in autumn the city turns yellow-orange-brown-red due to the wide variety of trees and plants. And as an indication: from Central Station you can walk to the Martini Church in fifteen minutes and to Martini Plaza in 20 minutes. The Synagogue can be reached within 7 minutes.

Public transport bicycle

Public transport bicycles can be rented at many stations for €4.15 per 24 hours. You can find them via “In the neighbourhood” in the NS app. Click here for more information.

Share bike

In Groningen-City you can easily use the shared bikes of Go Sharing and Bolt. This allows you to easily travel from P&R, bus or train station or hub to where you want to be. Click here for more information.

Share scooters

In Groningen you can easily use the shared scooters from Felyx and Check. Through the apps of both companies you unlock the scooter, drive where you want to go and leave the scooter for the next user.

Transport durch die Stadt Groningen

Sie müssen es gelesen haben: Auf der TFG-Website achten wir ausdrücklich auf Verkehrshinweise und Parkmöglichkeiten. Auf der Umgehungsstraße um Groningen finden umfangreiche Bau- und Renovierungsarbeiten statt. Darüber hinaus kämpft der Busbetreiber Arriva mit Streiks in Groningen, Drenthe und Friesland. Besonders am Wochenende des Tango Festival Groningen.

Die Stadt Groningen hat ein kleines, kompaktes und angenehmes Zentrum. Das macht Groningen zu der attraktiven und übersichtlichen Stadt, für die sie so beliebt ist. Für Besucher der TFG ist es kein Problem, sich von P&R-Standorten oder dem Hauptbahnhof schnell und bequem durch die Stadt zu bewegen. Zu Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten und natürlich den Milongas. Nachfolgend listen wir eine Reihe intelligenter Optionen auf:

Gehen

Spaziergang! Groningen ist zu jeder Jahreszeit schön, aber besonders im Herbst färbt sich die Stadt aufgrund der großen Vielfalt an Bäumen und Pflanzen gelb-orange-braun-rot. Und als Anhaltspunkt: Vom Hauptbahnhof laufen Sie in 15 Minuten zur Martinikirche und in 20 Minuten zum Martiniplatz. Die Synagoge erreichen Sie innerhalb von 7 Minuten.

ÖPNV-Fahrrad

ÖPNV-Fahrräder können an vielen Stationen für 4,15 € pro 24 Stunden ausgeliehen werden. Diese finden Sie über „In der Nachbarschaft“ in der NS-App. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Fahrrad teilen

In Groningen-City können Sie bequem die gemeinsam genutzten Fahrräder von Go Sharing und Bolt nutzen. Auf diese Weise können Sie bequem vom P&R, Bus- oder Zugbahnhof oder Knotenpunkt dorthin reisen, wo Sie sein möchten. Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Scooter teilen

In Groningen können Sie ganz einfach die gemeinsam genutzten Roller von Felyx und Check nutzen. Über die Apps beider Unternehmen entsperren Sie den Scooter, fahren wohin Sie wollen und überlassen den Scooter dem nächsten Benutzer.