De Martinikerk
Deze kerk is bij velen vooral bekend om haar Martinitoren, een bekend gezichtspunt met haar 96,8 meter de hoogste toren van de stad Groningen. Voor de inwoners van de stad heeft de toren de bijnaam d’ Olle Grieze, Gronings voor de ‘oude grijze’.
De Martinikerk is de oudste kerk van de stad Groningen. De kerk en de bijbehorende Martinitoren zijn genoemd naar Sint-Maarten.
Omstreeks het jaar 1000 bevond zich de eerste stenen kerk aan het Martinikerkhof. Dit was een éénbeukige romaanse kerk van tufsteen. Rond het jaar 1220 stond op dezelfde plaats een grotere kerk in romano-gotische stijl.
Groningen was in de 15de eeuw een bloeiend handelscentrum en maakte deel uit van het Noord-Europese Hanzeverbond. De groei en de welvaart van de stad leidden tot de wens de Martinikerk verder uit te breiden.
De Martinikerk deed tijdens het kortstondige bestaan van het eerste bisdom Groningen (1559-1594) dienst als kathedraal. In 1594 werd de stad Groningen protestants en daarmee ook de Martinikerk.

Vol trots nodigen wij u uit om onze hoofdsalon samen met ons te vieren in het schip van deze magnifieke historische toplocatie. De Martinikerk, met al haar geschiedenis, dompelt u onder in de mooiste Tango-ambiance van 2020!

The Martini Church

The Martini Church is known to many for its Martini tower, a well-known viewpoint with its 96.8 meters, the highest tower in the city of Groningen. For the inhabitants of the city the tower has the nickname d ‘Olle Grieze, Gronings for the’ old gray’. This is the oldest church in the city of Groningen. The church and the associated Martini tower are named after St Maarten.
Around the year 1000 the first stone church was located at the Martinikerkhof. This was a single-nave Romanesque church made of tuff. Around the year 1220 there was a larger church in Romano-Gothic style at the same place.
Groningen was a thriving trade center in the 15th century and was part of the Northern European Hanseatic League. The growth and prosperity of the city led to the wish to further expand the Martini Church.
The Martini Church served as a cathedral during the short existence of the first diocese of Groningen (1559-1594). In 1594 the city of Groningen became a Protestant and with that also the Martini Church.

We proudly invite you to celebrate our main salon with us in the ship of this magnificent historic top location. The Martini Church, with all its history, immerses you in the most beautiful Tango ambiance of 2020!

Die Martini-Kirche

Die Martini-Kirche ist vielen wegen ihres Martini-Turms bekannt, einem bekannten Aussichtspunkt mit 96,8 Metern Höhe, dem höchsten Turm der Stadt Groningen. Für die Bewohner der Stadt hat der Turm den Spitznamen ‘Olle Grieze’, Gronings für das ‘alte Grau’. Es ist die älteste Kirche der Stadt Groningen. Die Kirche und der dazugehörige Martini-Turm sind nach St. Maarten benannt.
Um das Jahr 1000 befand sich die erste Steinkirche am Martinikerkhof. Dies war eine einschiffige romanische Kirche aus Tuffstein. Um das Jahr 1220 befand sich an derselben Stelle eine größere romanisch-gotische Kirche.
Groningen war im 15. Jahrhundert ein blühendes Handelszentrum und gehörte zum nordeuropäischen Hansebund. Das Wachstum und der Wohlstand der Stadt führten zu dem Wunsch, die Martini-Kirche weiter auszubauen.
Die Martini-Kirche diente während des kurzen Bestehens der ersten Diözese Groningen (1559-1594) als Kathedrale. 1594 wurde die Stadt Groningen evangelisch und damit auch die Martini-Kirche.

Wir laden Sie herzlich ein, unseren Hauptsalon mit uns im Schiff dieser prächtigen historischen Top-Location zu feiern. Die Martini-Kirche mit all ihrer Geschichte taucht Sie in das schönste Tango-Ambiente des Jahres 2020 ein!

 

google maps

 

De Martini Kerk

Adres

Martinikerkhof 3
9712 JG Groningen
Nederland