Date: za 22 13:30 - 14:45
Artist: Maja & Marko
Level: Intermediate
Location: St. Jan (workshops)


For more information contact:
STAG

EUR 25,-- pp / pack: click Tickets


Deze workshop is vol! U kunt zich hier niet meer voor inschrijven. U kunt zich wél op de wachtlijst laten zetten. Mail daarvoor naar TangoFestivalGroningen22@gmail.com.

This workshop is full! You can no longer register for this. You can, however, be put on the waiting list. Mail to TangoFestivalGroningen22@gmail.com for this.

Dieser workshop ist voll! Sie können sich dafür nicht mehr anmelden. Sie können sich aber auf die warteliste setzen lassen. Mailen sie dazu an TangoFestivalGroningen22@gmail.com.

Workshop 4: D’Ariezo vs. Di Sarli

Hier behandelen we de belangrijkste technische en muzikale verschillen tussen het dansen op twee legendarische tango-orkesten. De een staat bekend om zijn ritmische karakter, de andere om haar prachtige melodieën. We nemen standaard tango-elementen door en laten zien hoe je ze kunt aanpassen om uitdrukking te geven aan de kwaliteiten van deze twee orkesten.

Here we will discuss the main technical and musical differences between dancing to two legendary tango orchestras. One is known for its rhythmical character, the other for its wonderful melodies. We’ll take standard tango elements and show you how to adjust them to express the qualities of these two orchestras.

Hier behandeln wir die wichtigsten technischen und musikalischen Unterschiede zwischen dem Tanzen zu zwei legendären Tangoorchestern. Das eine ist bekannt für seinen rhythmischen Charakter, das andere für seine schönen Melodien. Wir gehen grundlegende Tangoelemente durch und zeigen Ihnen, wie Sie sie anpassen können, um die Qualitäten dieser beiden Orchester auszudrücken.

 

VOL/FULL/VOLL!: Workshop 4: D’Arienzo vs. Di Sarli (intermediate/advanced)

Berichtnavigatie