Jo Switten, ook bekend als El Huracán, kwam eind tachtiger jaren in contact met de Argentijnse Tango. In 1990 nam hij zijn eerste lessen en raakte onmiddellijk verliefd op de muziek, de dans en de sociale aspecten van de milongas.
Toendertijd waren er weinig mogelijkheden om te dansen, dus begon hij tangomuziek te verzamelen en startte als dj op nationale en internationale salons. Tijdens verschillende reizen naar Buenos Aires maakte hij zijn collectie compleet.
Jo is hartstochtelijk tangoliefhebber maar geen bibliothecaris of archivaris van tangomuziek. Hij is ervan overtuigd dat een milonga geslaagd is als er vrolijkheid is, plezier in het dansen en het samenzijn, zonder dat het authentieke karakter van een echte Argentijnse tangosalon verloren raakt.
Bereid je voor op een avond vol dansplezier en goede sfeer.
Los esperamos por una noche de garufa!

Jo Switten, also known as El Huracán, came in contact with the Argentinian Tango in the late eighties. He took his first lessons in 1990 and immediately fell in love with the music, dance and social aspects of milongas. At that time there were few opportunities to dance, so he started collecting tango music and started as a DJ at national and international salons. He completed his collection on various trips to Buenos Aires. Jo is a passionate tango enthusiast but not a librarian or tango music archivist. He is convinced that a milonga is successful when there is cheerfulness, pleasure in dancing and being together, without losing the authentic character of a real Argentinian tango salon. Prepare for an evening full of dance pleasure and good atmosphere. Los esperamos por una noche de garufa!

Jo Switten, auch bekannt als El Huracán, kam Ende der achtziger Jahre mit dem argentinischen Tango in Kontakt. Er nahm seinen ersten Unterricht im Jahr 1990 und verliebte sich sofort in die Musik, den Tanz und die sozialen Aspekte von Milongas. Zu dieser Zeit gab es nur wenige Möglichkeiten zum Tanzen, also begann er Tangomusik zu sammeln und begann als DJ in nationalen und internationalen Salons. Er vervollständigte seine Sammlung auf verschiedenen Reisen nach Buenos Aires. Jo ist ein leidenschaftlicher Tango-Enthusiast, aber kein Bibliothekar oder Archivar für Tangomusik. Er ist überzeugt, dass eine Milonga erfolgreich sein wird, wenn es Fröhlichkeit, Freude am Tanzen und Zusammensein gibt, ohne den authentischen Charakter eines echten argentinischen Tangosalons zu verlieren. Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Tanzvergnügen und guter Atmosphäre vor. Los esperamos por una noche de garufa!