DJ Eze is bekend als internationaal Neo Tango DJ. In 2013 is Ezequiel Sanucci onder de naam DJ Eze begonnen als traditionele tango DJ en later heeft hij zijn repertoire uitgebreid met neo- en non-tango. Sindsdien heeft hij gedraaid op grote milonga’s en tangofestivals. Ook draaide hij op evenementen voor contact tango en dance jams en op latin danceparty’s door heel Europa. Hij is één van de oprichters en tevens huis-DJ van “La Neo”, de eerste 100% neolonga in Nederland.

DJ Eze staat garant voor variatie en verrassingen. Hij kan als geen ander verschillende sferen creëren tijdens zijn sets. HIj houdt ervan om verschillende stijlen te draaien, van schitterend traditioneel tot spannende neo- en non-tango.

DJ Eze is known internationally as Neo Tango DJ. In 2013, Ezequiel Sanucci started as a traditional tango DJ under the name DJ Eze and later he expanded his repertoire with neo- and non-tango. Since then he has played at major milongas and tango festivals. He also played at events for contact tango and dance jams and at Latin dance parties throughout Europe. He is one of the founders and also house DJ of “La Neo”, the first 100% neolonga in the Netherlands. DJ Eze guarantees variety and surprises. He can create different atmospheres during his sets like no other. He loves to spin different styles, from beautiful traditional to exciting neo-tango and non-tango.

DJ Eze ist international als Neo Tango DJ bekannt. 2013 startete Ezequiel Sanucci als traditioneller Tango-DJ unter dem Namen DJ Eze und erweiterte später sein Repertoire um Neo- und Non-Tango. Seitdem spielt er auf großen Milongas und Tangofestivals. Er spielte auch bei Events für Contact Tango und Dance Jams und bei Latin Dance Partys in ganz Europa. Er ist einer der Gründer und auch House-DJ von „La Neo“, der ersten 100 % Neolonga in den Niederlanden. DJ Eze garantiert Abwechslung und Überraschungen. Er kann während seiner Sets unterschiedliche Atmosphären erzeugen wie kein anderer. Er liebt es, verschiedene Stile zu drehen, von schönem traditionellen bis hin zu aufregendem Neo-Tango und Nicht-Tango.