Tango Festival in Groningen  9,10 en 11 oktober 2020

NL: De Stichting Tango Argentino Groningen (STAG) organiseert ook dit jaar een heerlijk festival weekend! Kom en geniet van maar liefst vier milonga’s en zes workshops! Tango-paar Maja & Marko zijn van de partij voor workshops en een demonstratie. Er zal live muziek zijn en een aantal geweldige internationale DJ’s. Dit alles op mooiste locaties in gezellig Groningen. Wat wil je nog meer?

De STAG bestaat sinds 1993 en is onafhankelijk van de dansscholen, de dans-lokaties en andere economische belangen in Groningen. Zij is van én voor alle tango-dansers en stelt zich als doel de tango op diverse manieren te promoten en het in stand houden van een prettig en divers tangoklimaat in Groningen op korte en lange termijn.

Wij organiseren wekelijks een tangosalon in Ocho de Mayo, het oudste tango-lokaal van Groningen. Wij houden een agenda bij van alle tango-activiteiten in en om Groningen. Wij ondersteunen docenten en scholen in hun activiteiten. Wij organiseren een aantal keren per jaar tangosalons op bijzondere locaties, of  met live muziek of een nieuwe DJ. 

EN: The Tango Argentino Groningen Foundation (STAG) is also organizing a wonderful festival weekend this year! Come and enjoy no fewer than four milongas and six workshops! Tango couple Maja & Marko are present for workshops and a demonstration. There will be live music and some great international DJs. All this at the most beautiful locations in pleasant Groningen. What else do you want? The STAG has been around since 1993 and is independent of the dance schools, dance locations and other economic interests in Groningen. It belongs to and for all tango dancers and its goal is to promote tango in various ways and to maintain a pleasant and diverse tango climate in Groningen in the short and long term. We organize a weekly tango salon in Ocho de Mayo, the oldest tango room in Groningen. We keep an agenda of all tango activities in and around Groningen. We support teachers and schools in their activities. We organize tango salons a number of times a year at special locations, or with live music or a new DJ.

DE: Die Tango Argentino Groningen Foundation (STAG) organisiert dieses Jahr auch ein wunderschönes Festivalwochenende! Kommen Sie und genießen Sie nicht weniger als vier Milongas und sechs Workshops! Das Tango-Paar Maja & Marko ist für Workshops und eine Demonstration anwesend. Es wird Live-Musik und einige großartige internationale DJs geben. All dies an den schönsten Orten im angenehmen Groningen. Was willst du noch? Die STAG besteht seit 1993 und ist unabhängig von den Tanzschulen, Tanzlokalen und anderen wirtschaftlichen Interessen in Groningen. Es gehört und für alle Tangotänzer und hat zum Ziel, den Tango auf verschiedene Weise zu fördern und kurz- und langfristig ein angenehmes und vielfältiges Tangoklima in Groningen aufrechtzuerhalten. Wir organisieren wöchentlich einen Tangosalon in Ocho de Mayo, dem ältesten Tangoraum in Groningen. Wir führen eine Agenda aller Tango-Aktivitäten in und um Groningen. Wir unterstützen Lehrer und Schulen bei ihren Aktivitäten. Wir organisieren mehrmals im Jahr Tangosalons an besonderen Orten oder mit Live-Musik oder einem neuen DJ.

 

Organisatie:

St. Tango Argentino Groningen

stagbestuur@gmail.com

www.tangogroningen.nl