Kaart wordt geladen...
Date: zo 11 13:30 - 14:45
Artist: Maja & Marko
Level: Intermediate
Location: Bij Vrijdag


For more information contact:
STAG
info@tango-festival-groningen.nl
EUR 25,-- pp / pack: click Tickets


Workshop 6: Couples technique milonga (intermediate/advanced)

NL: Milonga: Spelen met de as, spelen met de muziek. In deze workshop zullen we beginnen met een eenvoudige repetitieve combinatie van twee elementen en laten zien hoe we ze kunnen veranderen en aanpassen door de as te besturen. Dit geeft ons veel mogelijkheden voor improvisatie. We zullen ons ook richten op het plaatsen van deze elementen overeenkomstig de muziek. Inschrijven als paar. Maximaal 15 paar. Vol = vol.

ENG: Milonga: Playing with the axis, playing with the music. In this workshop we will start with a simple repetitive combination of two elements and show how we can change and adapt them by controlling the axis. This will give us a lot of possibilities for improvisation. We will also focus on placing these elements  accordingly to the music. Register as a couple. Maximum 15 couples. Full = full.

DE: Milonga: In diesem Workshop spielen wir mit der Achse, spielen mit der Musik. Wir beginnen mit einer einfachen, sich wiederholenden Kombination zweier Elemente und zeigen, wie wir sie durch Steuerung der Achse ändern und anpassen können. Dies gibt uns viele Möglichkeiten zur Improvisation. Wir werden uns auch darauf konzentrieren, diese Elemente entsprechend der Musik zu platzieren. Registriere als Paar. Maximal 15 Paare. Voll = voll.


Berichtnavigatie