murat & sigrid

Murat Erdemsel maakte kennis met de Argentijnse tango in Istanbul in 1998. Met zijn achtergrond in kunst en muziek is hij in staat een perfecte mix te creeren van gevoel en techniek in de dans. Hij streeft in zijn lessen naar persoonlijke groei van zijn leerlingen, waarbij hij een holistische benadering heeft en bijzonder toegankelijk is. Hij is bekend om zijn krachtige en soepele dansstijl.  Zie www.muraterdemsel.com

Sigrid van Tilbeurgh  is sinds haar kinderjaren bezig met dans. Beginnend met ballet ontwikkelde zij grote interesse in alle vormen van dansexpressie. In 1998 ontdekte zij de Argentijnse tango, vanaf 2001 trad zij ermee op en lessen volgden spoedig daarna. Sindsdien staat zij bekend om haar elegante en lichtvoetige stijl en haar sterke pedagogische kwaliteiten. Zie www.tecnicaldelarte.com

Murat Erdemsel lernte 1998 den argentinischen Tango in Istanbul kennen. Mit seinem Hintergrund in Kunst und Musik schafft er eine perfekte Mischung aus Gefühl und Technik im Tanz. Er strebt in seinen Lektionen nach persönlichem Wachstum seiner Schüler, in denen er einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt und besonders zugänglich ist. Er ist bekannt für seinen kraftvollen und geschmeidigen Tanzstil. Siehe www.muraterdemsel.com

Sigrid van Tilbeurgh beschäftigt sich seit ihrer Kindheit mit Tanz. Ausgehend vom Ballett entwickelte sie großes Interesse an allen Formen des Tanzes. 1998 entdeckte sie den argentinischen Tango, ab 2001 trat sie damit auf und bald darauf folgten Lektionen. Seitdem ist sie für ihren eleganten und leichtfüßigen Stil und ihre starken pädagogischen Qualitäten bekannt. Siehe www.tecnicaldelarte.com

Murat Erdemsel became acquainted with the Argentine tango in Istanbul in 1998. With his background in art and music, he is able to create a perfect mix of feeling and technique in dance. He strives in his lessons for personal growth of his students, in which he has a holistic approach and is particularly accessible. He is known for his powerful and supple dance style. See www.muraterdemsel.com

Sigrid van Tilbeurgh has been involved in dance since her childhood. Starting with ballet, she developed great interest in all forms of dance expression. In 1998 she discovered the Argentine tango, from 2001 she performed with it and lessons soon followed thereafter. Since then she has been known for her elegant and light-footed style and her strong pedagogical qualities. See www.tecnicaldelarte.com