Tangomuziek is mijn grote passie. Mijn hart ligt bij de Época de Oro; het geeft veel voldoening om de beste tangos uit deze periode te laten horen. De laatste jaren DJ ik regelmatig in Nederland, Duitsland en Italië, o.a. bij marathons, festivals & encuentros, zoals Ronda del Querer. Mijn DJ set bestaat uit een gevarieerde mix van ritmische en lyrische tanda’s. Om een ‘energy flow’ op de vloer te creëren en deze in stand te houden, leg ik de nadruk op dynamische en ritmische tango’s. Gecombineerd met levendige cortina’s is het mijn streven om van elke milonga een ‘fiesta’ te maken.

Tangomusic ist meine Leidenschaft. Mein Herz liegt in der Época de Oro; Es ist sehr befriedigend, die besten Tangos dieser Zeit zu hören. In den letzten Jahren habe ich regelmäßig in den Niederlanden, Deutschland und Italien, einschließlich Marathons, Festivals und Encuentros, wie Ronda del Querer, gespielt. Mein DJ-Set besteht aus einer abwechslungsreichen Mischung aus rhythmischen und lyrischen Tanda’s. Um einen “Energiefluss”  zu erzeugen und ihn zu erhalten, betone ich dynamische und rhythmische Tangos. In Kombination mit lebendigen Cortinas ist es mein Ziel, eine “Fiesta” jeder Milonga zu machen.

Tangomusic is my passion. My heart is at the Época de Oro; it is very satisfying to hear the best tangos from this period. In recent years I played regularly in the Netherlands, Germany and Italy, including marathons, festivals & encuentros, such as Ronda del Querer. My DJ set consists of a varied mix of rhythmic and lyrical tanda’s. In order to create an ‘energy flow’ on the floor and to maintain it, I emphasize dynamic and rhythmic tangos. Combined with lively cortinas, my aim is to make a ‘fiesta’ of every milonga.