DJ Rogier is een jonge DJ, die in Groningen op diverse salons regelmatig draait. Hij draait herkenbare, dansbare, ritmische, romantische tanda’s.

DJ Rogier ist ein junger DJ, der regelmäßig in verschiedenen Milongas in Groningen spielt. Er spielt erkennbare, tanzbare, rhythmische, romantische Tanda’s.

DJ Rogier is a young DJ who regularly plays in various milongas in Groningen. He plays recognizable, danceable, rhythmic, romantic tanda’s.