Tango festival verplaatst naar 2021
 
Lieve allemaal,
Het Groningse Tango Festival gaat niet door.
Niet dit jaar in ieder geval. Vanwege de Corona-crisis is een intieme dans als de Argentijnse Tango niet mogelijk in de vorm die wij allen het liefste zien. Daarom hebben wij besloten ons geplande festival te verplaatsen naar oktober 2021.
Voor een aantal van jullie zal dit een logische stap zijn, voor anderen een teleurstelling.
Wij denken er goed aan te doen deze stappen te zetten. Met name het festival is een gelegenheid dat juist door de grote hoeveelheid mensen uit alle windstreken de sfeer heeft die we graag willen hebben, maar dat daarom ook een risicofactor is, waardoor er wellicht – ook als de 1,5 meter voorwaarde niet meer geldt – minder mensen komen.
Zonder die vele mensen is het lang zo leuk niet en zijn de kosten niet meer verdedigbaar.
Wij vinden het verschrikkelijk jammer dat onze liefhebberij zo hard getroffen wordt en wensen niets liever dan jullie in 2021 allen te ontmoeten op ons festival.
Wil je toch met ons dansen? Houdt dan onze STAG facebook in de gaten en dans digitaal met ons mee via onze Zoom-Milonga’s.
Abrazo!
Stichting Argentino Groningen
 
ENG: Tango festival moved to 2021
Dear All,
The Groningen Tango Festival is Cancelled.
At least not this year. Due to the Corona crisis, an intimate dance like the Argentine Tango is not possible in the form that we all prefer, so we have decided to move our planned festival to October 2021.
For some of you, these cancellations will be a logical step, for others a disappointment.
We think it wise to take these steps. The festival in particular is an occasion that, precisely because of the large amount of people from all over the world, has the atmosphere that we would like to experience, but that is therefore also a risk factor, so that – even if the 1.5-meter condition no longer applies – fewer people will come.
Without those many people it is not so much fun and it costs more , too much, money.
We think it is a great pity that our hobby is hit so hard. We wish nothing more than to meet you all at our festival in 2021.
Do you still want to dance with us? Then keep an eye on our STAG facebook and dance with us digitally through our Zoom Milongas.
Abrazo!
The board of the Argentino Groningen Foundation
 
DE: Das Tangofestival zog nach 2021
Hallo zusammen,
Das Groningen Tango Festival ist abgesagt.
Zumindest wird es nicht stattfinden in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Krise ist ein intimer Tanz wie der argentinische Tango nicht in der Form möglich, die wir alle so gerne sehen, haben also beschlossen, unser geplantes Festival nach Oktober 2021 zu verschieben.
Für einige von Ihnen sind diese Stornierungen ein logischer Schritt, für andere eine Enttäuschung.
Wir halten es für sinnvoll, diese Schritte zu unternehmen. Insbesondere das Festival ist eine Gelegenheit, die gerade wegen der großen Anzahl von Menschen aus aller Welt die Atmosphäre hat, die wir uns wünschen, aber daher auch ein Risikofaktor ist, so dass – auch wenn die 1,5-Meter-Bedingung nicht mehr gilt – weniger Leute uns besuchen.
Ohne diese vielen Leute macht es nicht so viel Spaß und sind die Kosten nicht mehr zu verteidigen.
Wir finden es sehr schade, dass unser Hobby so schwer getroffen wird und wir hoffen sie alle auf unserem Festival im Jahr 2021 zu treffen.
Mögtest du trotzdem mit uns tanzen? Dann behalten Sie unser STAG Facebook im Auge und tanzen Sie mit uns digital in unsere Zoom Milongas.
Abrazo
Der Vorstand der Tango Argentino Groningen Stiftung.